About FIT Coding Challenge

Postavljeno | 06.Juni.2011

Coding Challenge (CC) je projekat koji ima takmičarski karakter, a pokrenut je 2008. godine sa osnovim ciljem da studente podstakne na praktičnu primjenu znanja iz područja programiranja. Na samom početku, pravo učešća na takmičenju su imali samo studenti prve godine Fakulteta informacijskih tehnologija koji su projekat mogli prijaviti samostalno ili u timu od 2 člana. Prijava projekta je podrazumijevala definisanje naziva projekta, članova tima, osnovne ideje i planiranih funkcionalnosti. Tokom izrade projekata studenti su razvijali funkcionalan C++ program koji bi se na kraju školske godine javno prezentovali, a članovi najboljih timova primaju skromne nagrade.


Zbog velikog interesovanja za FITCC 2011 odlučeno je da se svim srednjoškolcima i studentima (pojedincima i timovima), koji žele iskazati svoju inovaciju i sposobnost, omogući da budu dio FITCC-a 2012. Kako bi se svim učesnicima osigurao širok spektar mogućnosti za iskazivanje i implementaciju svojih ideja FITCC 2012 omogućava učešće u jednoj od sljedećih kategorija:

1. Programerski izazov (rješavanje manjih problema u programskom jeziku C++)
2. Programiranje Windows Phone aplikacija
3. Programiranje igara
4. Programiranje Windows/Web aplikacija

Svoje prijave pojedinci i timovi mogu izvršiti pute sljedeće forme, nakon čega će dobiti detaljna uputstva o učešću na FITCC 2012.

Zašto učestvovati na Coding Challenge 2012

 • Sticanje iskustva u timskom radu
  o Razvijanje komunikacijskih vještina
  o Raspodjela projektnih zadataka
  o Priprema za buduće radno okruženje

 • Iskustvo u razvoju softverskih rješenja

 • Unapređenje prezentacijskih sposobnosti

 • Predstavljanje ličnih vještina i mogućnosti

 • Vrijedne nagrade


Kriteriji za Coding Challenge 2012

 • Jasna definicija ciljeva projekta

 • Prezentacijske sposobnosti

 • Originalnost dizajna i jednostavnost korištenja

 • Dokumentacija projekta

 • Upotrebljivost i inovativnost projekta

 • Tehnička i ekonomska isplativost projekta

 • Mogućnost nadogradnje

 • Način instalacije, te hardversko-softverski zahtjevi

 

Prijava


Korisničko ime:  
Lozinka:  
Prijavi se