Pravila u kategoriji Game Challenge

Takmičenje u razvoju igara za studente i učenike srednjih škola


Takmičenje se sastoji od tri faze:
 • Prijava projekta (najkasnije do 17.05.2015.)

 • Završetak aplikacije i slanje na ocjenjivanje (najkasnije do 27.05.2015.)

 • Prezentovanje radova i proglašenje najboljih (05.06.2015.)


Prijava igre:

Prijave će se vršiti putem online forme najkasnije do 17.05.2015. godine, čime se stiče pravo učešća na takmičenju. Za prijavljene pojedince ili tim će biti kreiran korisnički račun putem koga će se omogućiti unos detaljnijih informacija vezanih za prijavu (podaci o učesnicima, upload dokumenata). Prošlogodišnji učesnici prijavu mogu izvršiti koristeći postojeće korisničke naloge.

Proces razvijanja igre:

Igre se mogu razvijati na platformi po izboru. Izvorni kod treba biti postavljen na cc.fit.ba najkasnije do 27.05.2015. godine. Uz igru je potrebno priložiti i kratku dokumentaciju (Game Design Document), koja treba sadržavati najviše 20 stranica (Template, example 1, example 2).

Pravila takmičenja:

- Na takmičenju mogu učestvovati svi studenti koji su upisani na bilo koji fakultet na području Bosne i Hercegovine i regiona. Također, na takmičenje se mogu prijaviti i učenici srednjih škola.

- Takmičari se mogu prijaviti pojedinačno ili kao grupa od najviše dva člana

- Na takmičenju ne mogu učestvovati oni koji su u administraciji takmičenja ili u neposrednom rodbinskom srodstvu sa organizatorima takmičenja.

- Prijavljeni projekt mora biti rezultat ličnog rada, te ne smije biti izabran kao pobjednik (projekat nije osvajao bilo kakvu nagradu ili priznanje) ni na jednom drugom takmičenju.

- Za svoj projekat, učesnici su obavezni osigurati sve potrebne dozvole, odobrenja i licence ukoliko je takvo nešto potrebno.

- Svaki učesnik/tim može predati jednu ili više igara uz detalje o registraciji, ali se nagrada može osvojiti  SAMO za JEDNU igru.

- Svaka igra mora posjedovati „Help“ ekran na kome će biti predstavljena lista kontrola.

- Svaka igra mora posjedovati video (~5 min) koji će ukratko predstaviti najznačajnije elemente igre.

- Odluke stručnog žirija su konačne i obavezujuće. Ukoliko broj i kvalitet predatih igara bude manji od očekivanog, žiri može izabrati manje od tri pobjednika ili čak otkazati takmičenje u okviru ove kategorije.

Način ocjenjivanja:

Nakon slanja završene igre, žiri sastavljen od predstavnika FIT-a i sponzora će ocijeniti sve pristigle igre, te one najbolje izabrati za prezentaciju.

Kriterij ocjenjivanja je:


50% inovativnost:
 • Originalnost igre

 • Originalnost dizajna

 • Game play (jednostavnost korištenja)30% funkcionalnost:
 • Osnovne funkcionalnosti

 • Uloga igrača u različitim nivoima igre (prilagođavanje teme igre, doprinos korisnika ...)

 • Kvalitet zvuka i grafike20% ostali kriteriji:
 • Prezentacija rješenja

 • Priča u igri (da li postoji cilj koji se treba dostići)

 • Podrška za mrežni rad

 

Prijava


Korisničko ime:  
Lozinka:  
Prijavi se