Pravila u kategoriji Innovation Challenge

Takmičenje u razvoju aplikacija

Jedna od kategorija ovogodišnjeg FIT Coding Challenge takmičenja je razvijanje windows/web i mobilnih aplikacija sa akcentom na inovativnost.  


Takmičenje se sastoji od četiri faze:
 • Prijava projekta (najkasnije do 17.05.2015.)

 • Završetak aplikacije i slanje na ocjenjivanje (najkasnije do 27.05.2015.)

 • Prezentacija radova i proglašenje najboljih (05.06.2015.)


Prijava projekta / aplikacije:

Prijave će se vršiti putem online forme na stranici cc.fit.ba najkasnije do 17.05.2015. godine, čime dobivate pravo učešća na takmičenju. Za prijavljeni tim će biti kreiran korisnički račun nakon čega se omogućava dopunjavanje prijave (podaci o učesnicima, upload dokumenata i td.). Prošlogodišnji učesnici prijavu mogu izvršiti koristeći postojeće korisničke naloge.

Proces razvijanja mobilnih aplikacija:

Aplikacija mora biti razvijena kao Windows Phone 8X u obliku .xap datoteke (Application Deployment Package) ili Android aplikacija u obliku .apk (Android Application Package) datoteke, te postavljena na http://cc.fit.ba najkasnije 27.05.2015. godine.


Alati za Windows Phone 8X razvoj uključuju:

 • Visual Studio 2012/2013 Professional, Premium, Ultimate ili Express for Windows Phone

 • Windows Phone Development Tools

 • Expression Blend for Windows Phone

 • Windows Phone Emulator


Neophodni alati i dokumentacija za razvijanje se mogu preuzeti sa ove adrese: http://dev.windowsphone.com/en-us/downloadsdk .


Alati za razvoj Android aplikacija uključuju:
 • Eclipse ili NetBeans

 • Android SDK + Java JRE

 • Android development tools

 • Android emulator

 • Uz aplikaciju je potrebno dati slike i kratak opis projekta (maksimalno 1.000 znakova)


Pravila takmičenja:

- Na takmičenju mogu učestvovati učenici srednjih škola i studenti bilo kojeg fakulteta iz Bosne i Hercegovine i regiona.

- Takmičari se mogu prijaviti pojedinačno ili kao grupa od najviše dva člana.

- Na takmičenju ne mogu učestvovati oni koji su u administraciji takmičenja ili u neposrednom rodbinskom srodstvu sa organizatorima takmičenja.

- Prijavljeni projekt mora biti rezultat vlastitog rada, te ne smije biti izabran kao pobjednik (projekat nije osvajao bilo kakvu nagradu ili priznanje) ni na jednom drugom takmičenju.

- Učesnici su dužni pribaviti sve dozvole, odobrenja i licence potrebne za projekat (ukoliko je takvo nešto potrebno).

- Svaki učesnik može predati jednu ili više aplikacija uz detalje o registraciji, ali se nagrada može osvojiti SAMO za JEDNU aplikaciju.

- Odluke stručnog žirija su konačne i obavezujuće. Ukoliko broj i kvalitet predatih projekata bude manji od očekivanog, žiri može izabrati manje od tri pobjednika ili čak otkazati takmičenje u okviru ove kategorije.

- Poželjno je da aplikacije namijenjene mobilnim uređajima budu objavljene na odgovarajućem Store-u.

- Platforme za koje razvoj aplikacija (windows/web/mobilne) nije definisan ovim pravilnikom svakako nisu isključene iz takmičenja.

- Svaka aplikacija (projekat) mora posjedovati video (~5 min) koji će ukratko predstaviti najznačajnije funkcionalnosti aplikacije i način korištenja.

- Svaka aplikacija (projekat) mora posjedovati kratku dokumentaciju u okviru koje će ukratko biti predstavljeni svi detalji vezani za njeno pokretanje i testiranje.

- Web aplikacije moraju biti dostupne putem interneta

Način ocjenjivanja:

Nakon slanja završene aplikacije te objave na Windows Store/Google Play, žiri sastavljen od predstavnika FIT-a, Microsoft-a i drugih sponzora će ocijeniti sve pristigle aplikacije, te najbolje izabrati za prezentaciju.

Kriterij ocjenjivanja je:


20% funkcionalnost:
 • Osnovne funkcionalnosti

 • Kvaliteta sadržaja

 • Jednostavnost upotrebe

 • Dostupnost (Store, Web)60% korištenje inovativnih funkcionalnosti:
 • Originalnost

 • Postojanje sličnih aplikacija ili servisa

 • Novi i smislen pristup unaprjeđenja funkcionalnosti

 • Inovativnost sa aspekta korisničkog iskustva

 • Inovativnost sa aspekta tehničkog dizajna i implementacije20% istaknut korisnički doživljaj:
 • Modern Design Language/Android design patterns/IOS design patterns

 • WP8/Windows 8 funkcionalnosti / Android funkcionalnosti / IOS funkcionalnosti

 

Prijava


Korisničko ime:  
Lozinka:  
Prijavi se