Pravila u kategoriji Programming Challenge

Takmičenje u rješavanju manjih programerskih izazova

Ovogodišnje takmičenje uključuje i kategoriju za rješavanje manjih problema u programskom jeziku C++. Prijaviti se mogu svi zainteresovani studenti, kao i učenici srednjih škola.


Takmičenje se sastoji od dvije faze:
  • Prijava učešća (najkasnije do 17.05.2015.)

  • Izrada rješenja zadataka i proglašenje najboljih (05.06.2015.)


Prijava učešća:

Prijave učešća će se vršiti putem online forme najkasnije do 17. maja 2015. godine, čime se stiče pravo učešća na takmičenju. Za prijavljene pojedince će biti kreiran korisnički račun putem kojeg će se omogućiti unos detaljnijih informacija vezanih za prijavu. Prošlogodišnji učesnici prijavu mogu izvršiti koristeći postojeće korisničke naloge.

Pravila takmičenja:

- Za razliku od drugih kategorija gdje je dozvoljen timski rad, učesnici ove kategorije se takmiče pojedinačno.

- Na takmičenju mogu učestvovati studenti koji su upisani na bilo koji fakultet, te učenici srednjih škola sa područja Bosne i Hercegovine i šire.

- Na takmičenju ne mogu učestvovati oni koji su u administraciji takmičenja ili u neposrednom rodbinskom srodstvu sa organizatorima takmičenja.

- Prijavljeni pojedinci će imati 60 minuta za rješavanje 4 programerska problema u programskom jeziku C++.

- Odluke sudaca o pobjednicima će se donijeti na osnovu kriterija koji su dati u nastavku.

Način ocjenjivanja:

Nakon što svi timovi predaju svoja rješenja, žiri sastavljen od predstavnika FIT-a će izabrati najbolje. Prvenstveno će se gledati ispravnost urađenih zadataka, a nakon toga složenost i uređenost koda.

Kriterij ocjenjivanja je:


60% funkcionalnost:
  • Rješenje uspješno kompajlirano

  • Postignuta osnovna funkcionalnost (ispravan izlaz iz programa)20% složenost koda:
  • Korištenje programskih petlji (broj nepotrebnih izvršenja)

  • Deklarisanje varijabli (nepotrebne varijable, mjesto deklarisanja)

  • Organizovanost koda20% brzina izvršenja:
  • Zauzetost CPU i memorije računara

 

Prijava


Korisničko ime:  
Lozinka:  
Prijavi se